Termenii de Utilizare

 Acasa / Termenii de Utilizare

Capitolul 1 - Notiuni Introductive

Partile contractului:

Furnizorul: VAB Constructii & IT S.R.L. denumită în continuare WolfCode, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Strada Chiristigiilor, Nr. 2, avand Codul Unic de Inregistrare: 32953960 si Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J40/3466/20.03.2014
Beneficiarul: Persoana juridică sau persoana fizică ce contractează Servicii Internet furnizate de către WolfCode, denumită în continuare Client sau Beneficiar.

Capitolul 2 - Obiectul si Valoarea Contractului

Obiectul contractului il constituie serviciul de Gazduire Web si/sau Dezvoltare Web ales de Client in procesul de comanda conform cu specificatiile de mai jos:

Web Hosting: Gazduire Web cu specificatii si tarife conform paginii http://wolfcode.ro/web-hosting.php
Web Development: Dezvoltare Web cu specificatii conform paginii http://wolfcode.ro/web-development.php

Capitolul 3 - Durata Contractului

Prezentul contract intra in vigoare in momentul primirii comenzii online a Clientului prin intermediul site-ului http://wolfcode.ro de catre WolfCode, fiind valabil 12 luni, si se prelungeste automat prin tacita reconductiune pentru intervale de timp de cate 12 luni, daca nici una dintre parti nu ataca prezentul contract cu minimum 14 (paisprezece) zile inainte de data expirarii lui.

Capitolul 4 - Comenzi, modalitati si termene de plata

Comenzile se vor face online, accesand adresa web http://wolfcode.ro

Clientul este de acord sa achite contravaloarea serviciilor si sau/produselor comandate in avans fata de perioada de timp in care acestea sunt furnizate.
Clientul are obligatia sa introduca in comanda date complete, corecte si reale, neindeplinirea acestei obligatii atragand dupa sine anularea comenzii si/sau incetarea contractului a Clientului.
WolfCode nu poate fi sub nici o forma facut raspunzator pentru neplacerile ce pot fi cauzate de furnizarea de catre Client a unor date care nu sunt complete, corecte si reale.

Dupa finalizarea comenzii, o factura proforma in format electronic este emisa si se trimite catre adresa de e-mail introdusa in comanda.

Factura proforma contine toate informatiile necesare efectuarii platii pentru serviciul sau produsul comandat. Aceasta factura proforma nu are valoare contabila.

Plata se va efectua in avans catre WolfCode, in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la emiterea facturii proforma. Ne rezervam dreptul de a suspenda orice cont dupa trecerea a 7 (sapte) zile lucratoare fara ca plata datorata sa fi fost efectuata.


Preturile sunt exprimate moneda europeana (EURO), in valoare neta (TVA neinclus).

Plata se va face in RON (LEI NOI) la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Toate facturile si platile sunt calculate in RON (LEI NOI).

Clientul este obligat sa verifice sumele utilizand cursul de schimb BNR din ziua plasarii comenzii.

Emiterea facturii finale se va face dupa confirmarea platii facturii proforma si va fi pusa la cererea Clientului in format electronic la adresa de e-mail introdusa in comanda.

Inceperea furnizarii serviciului de gazduire si/sau Dezvoltare Web comandat de catre Client se face in maximum 24 de ore de la confirmarea platii de catre banca.

Capitolul 5 - Drepturile si Obligatiile Partilor

Drepturile si obligatiile WolfCode

WolfCode se obliga sa asigure spatiul web necesar pentru gazduirea site-ului Clientului, insotit de caracteristicile prezente in Capitolul 2, paragraful 1, conform pachetului de Gazduire Web ales de Client.
WolfCode se obliga sa asigure confidentialitatea parolelor de acces ale Clientului si sa remedieze problemele de natura tehnica ce impiedica functionarea normala a serviciului de Gazduire Web si care revin atributiilor WolfCode (probleme tehnice ale serverului, configurari incorecte realizate de WolfCode, aspecte necorespunzatoare cu cele prezentate in acest contract).
WolfCode nu are dreptul sa modifice web site-ul Clientului fara acordul acestuia.
WolfCode are dreptul de a inceta prestarea serviciului in cazul neplatii facturilor in termen de 7 (sapte) zile lucratoare de la emiterea acestora sau a nerespectarii conditiilor contractului de catre Client.

Drepturile si obligatiile Clientului.

Clientul are dreptul de a semnala eventualele nereguli sau erori care impiedica buna functionare a site-ului, si care tin de gazduirea acestuia.
Clientul nu poate transfera drepturile si/sau obligatiile ce ii revin prin prezentului contract fara acordul scris al WolfCode, iar noul Client va trebui sa accepte in scris indeplinirea obligatiilor contractuale fata de WolfCode.
Clientul este responsabil pentru mentinerea in conditii de securitate a numelui de utilizator, parolelor si a altor informatii confidentiale. Daca exista orice suspiciune ca aceste informatii sunt compromise Clientul trebuie sa solicite modificarea datelor de autentificare contactand echipa WolfCode la adresa de mail: . Scripturile si programele folosite de Client trebuie intretinute si aduse la zi, este responsabilitatea Clientului sa le faca actualizarea ori de cate ori este necesar, in special atualizarile ce tin de securitate.
Clientul este responsabil pentru actualizarea informatiilor de contact, atunci cand este necesar. Noi nu putem fi trasi la raspundere pentru confuzii intervenite in comunicare ca un rezultat direct al neefectuarii de catre Client a actualizarilor necesare.

Capitolul 6 - Raspunderea Limitata

WolfCode nu poate fi considerata responsabila pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporara a serverelor, oricare ar fi motivul care cauzeaza acest lucru. Aceasta prevedere include si daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor.
Clientul este de acord sa garanteze si sa considere WolfCode nevinovata in legatura cu orice pretentii, daune, incluzand, fara a se limita la acestea, daunele cauzate tertilor, rezultate ca si consecinta a utilizarii serviciilor cauzatoare de daune Clientului.

Capitolul 7 - Incetarea Contractului

Contractul se poate rezilia cu acordul ambelor parti, in termenul de valabilitate, fara plata de daune, daca au fost achitate integral obligatiile.

Clientul are dreptul sa notifice in scris WolfCode ca renunta la servicii si/sau la produsele comandate, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 (paisprezece) zile lucratoare de la comanda produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la intrarea in vigoare a contractului.

In perioada achitata in avans de catre Client, Clientul nu poate uza de clauza prevazuta la Capitolul 7, paragraful 2.

In termen de 30 (treizeci) zile de la neplata ultimei facturi, prezentul contract se reziliaza de drept fara indeplinirea oricarei alte formalitati iar serviciile de care beneficiaza Clientul sunt desfiintate (sterse definitiv de pe server). In cazul serviciilor a caror data de expirare este controlata de catre terti (emitenti de certificate SSL, maintaineri de adrese IP, registrari internationali, si asa mai departe) depasirea termenului de plata poate duce la incetarea sau suspendarea serviciului in prima zi de la neplata de catre respectivii terti.

Capitolul 8 - Dispozitii Finale

WolfCode isi rezerva dreptul de a modifica prezenta pagina, acest lucru insa nu constituie motiv intemeiat pentru incetarea relatiilor contractuale de catre Client si nici pentru refuzarea platii serviciilor prestate de WolfCode.
WolfCode nu va fi responsabil pentru informatiile afisate pe site-ul Clientului. Responsabilitatea pentru aceste informatii apartine exclusiv Clientului.

In cazul incetarii serviciilor ca urmare a nerespectarii contractului de catre Client, WolfCode nu este responsabil cu despagubirea Clientului pentru platile efectuate.

Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea romana, iar partile se angajeaza irevocabil sa recunoasca jurisdictia exclusiva a acesteia in caz de litigiu.

Orice neintelegeri rezultand din derularea prezenta pagina se vor solutiona pe cale amiabila. In situatia in care nu se ajunge la o solutie pe aceasta cale, partile se vor adresa instantelor romanesti competente.

Clientii trebuie sa tina cont de faptul ca prin incalcarea prezentelor prevederi pot raspunde penal sau civil in fata legii.

Ne revine dreptul de a adauga, anula sau modifica termeni si conditii continute in prezenta pagina, caracterisicile pachetelor de Gazduire Web, preturile serviciilor si produselor oferite si continutul site-ului oricand, acest lucru insa nu constituie motiv intemeiat pentru incetarea relatiilor de colaborare de catre Client si nici pentru refuzarea platii serviciilor prestate de WolfCode.

Sfatuim Clientii sa verifice aceasta pagina frecvent pentru a fi informati despre orice modificari.